Privacybeleid.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Digi-Video, gevestigd in Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Digi-Video
Beryldijk 8
4706 EA
Roosendaal (NB)
www.digi-video.nl
info@digi-video.nl

Rob Schijven is de Functionaris Gegevensbescherming van Digi-Video te bereiken via rob@digi-video.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Digi-Video verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contact- of offerteformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken voor uw privacy

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie ongewenst gegevens te verzamelen van bezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u, neem dan contact met ons op via info@digi-video.nl, dan bekijken wij dit en indien nodig verwijderen wij de verzamelde informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Digi-Video verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het aanmaken van een offerte
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het aanmaken van facturen voor de boekhouding

Wie heeft toegang tot uw gegevens en delen van persoonsgegevens met derden

Digi-Video maakt alleen maar gebruik van uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken. Alleen het personeel vanDigi-Video heeft toegang tot deze klantgegevens, maar hebben vooraf een verklaring getekend, dat ze uw gegevens niet buiten het bedrijf om gebruiken of misbruiken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Digi-Video bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar (daarna vragen we u opnieuw toestemming of we uw gegevens mogen bewaren om je te kunnen blijven benaderen).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Digi-Video gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Digi-Video en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@digi-video.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek.

Digi-Video wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Digi-Video neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@digi-video.nl